Przygotowanie do Rails Girls

Czas przygotowania: 5 minut konfiguracji / 15-30 minut instalacji

Aby zacząć budować aplikacje internetowe z Ruby on Rails musimy najpierw przygotować środowisko i zainstalować kilka rzeczy.

Podążaj za instrukcją odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego. Jeśli napotkasz problemy, nie panikuj ;-) Poproś o pomoc najbliższego coacha.


Instrukcja dla Windowsa

Pobierz RailsInstaller i uruchom. Przejdź kolejne kroki instalatora z domyślnymi ustawieniami.

Jeśli zainstalowana wersja Rails nie jest najowsza, uruchom Command Prompt with Ruby on Rails i wpisz poniższe polecenie.

gem update rails --no-ri --no-rdoc

Upewnij się, że wszystko działa w porządku uruchamiając następujące polecenie.

rails new railsgirls

Ostatni krok. Pobierz i zainstaluj edytor tekstu Sublime Text 3

Twoje środowisko do pracy z Ruby on Rails jest przygotowane. Gratulacje!


Instrukcja dla OS X

Krok 1. Na początek sprawdźmy wersję systemu operacyjnego.

Kliknij na Apple menu i wybierz About this Mac.

Apple menu

Krok 2. W nowym oknie zobaczysz wersję swojego systemu operacyjnego. Jeśli numer wersji zaczyna się od 10.6, 10.7, 10.8 lub 10.9 to ta instrukcja jest dla Ciebie. W przeciwnym wypadku środowisko przygotujemy podczas wydarzenia.

About this Mac dialog

Krok 3-A. Ściągnij RailsInstaller dla swojej wersji OS X (dotyczy wersji 10.6, 10.7 lub 10.8):

Kliknij dwukrotnie na pobrany plik, aby rozpakował się do aktualnego katalogu. Kliknij dwukrotnie na nowo rozpakowane ‘RailsInstaller-1.0.3-osx-10.7.app’ lub ‘RailsInstaller-1.0.3-osx-10.6.app’ i podążaj za instrukcjami. Zostanie otwarty plik README z tytułem ‘Rails Installer OS X’ na górze. Możesz zignorować instrukcje z tego pliku.

Jeśli zainstalowana wersja Rails nie jest najowsza, możemy to zrobić wpisując poniższe polecenie w terminalu.

gem update rails --no-ri --no-rdoc

Upewnij się, że wszystko działa w porządku uruchamiając następujące polecenie w terminalu.

rails new railsgirls

Krok 3-B. Instalacja za pomocą rbenv (dla 10.9):

Jeśli wersja Twojego systemu operacyjnego zaczyna się od 10.9, wykonaj kolejno kroki.

Krok 3-B-1. Zainstaluj Command line tools w terminalu.

xcode-select --install

Krok 3-B-2. Zainstaluj Homebrew:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)"

Krok 3-B-3. Zainstaluj rbenv:

brew update
brew install rbenv ruby-build
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/shims:$PATH"' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Krok 3-B-4. Zainstaluj Rubiego za pomocą rbenv:

rbenv install 2.1.0

Najnowszą wersję Rubiego znajdziesz przy pomocy polecenia rbenv install -l.

Jeśli pojawia Ci się błąd “OpenSSL::SSL::SSLError: … : certificate verify failed” wykonaj polecenie.

brew install curl-ca-bundle
cp /usr/local/opt/curl-ca-bundle/share/ca-bundle.crt `ruby -ropenssl -e 'puts OpenSSL::X509::DEFAULT_CERT_FILE'`

Krok 3-B-5. Ustaw domyślną wersję Rubiego:

rbenv global 2.1.0

Krok 3-B-6. Zainstaluj Ruby on Rails:

gem install rails

Ostatni krok. Pobierz i zainstaluj edytor tekstu Sublime Text 3

Twoje środowisko do pracy z Ruby on Rails jest przygotowane. Gratulacje!


Instrukcja dla Linuksa

Aby zainstalować środowisko do pracy z Ruby on Rails skopiuj linijkę niżej odpowiednio dla Twojej dystrybucji linuksowej (Ubuntu lub Fedora), wklej do terminal i wciśnij Enter. Instalacja może zająć dłuższą chwilę.

Dla Ubuntu:

bash < <(curl -s https://raw.github.com/railsgirls/installation-scripts/master/rails-install-ubuntu.sh)

Dla Fedory:

bash < <(curl -s https://raw.github.com/railsgirls/installation-scripts/master/rails-install-fedora.sh)

Upewnij się, że wszystko działa w porządku uruchamiając następujące polecenie.

rails new railsgirls

Ostatni krok. Pobierz i zainstaluj edytor tekstu Sublime Text 3

Twoje środowisko do pracy z Ruby on Rails jest przygotowane. Gratulacje!